2015.3.25.%20Tenhuanlammentie%20ja%20Saa

  "Kristus nousi kuoleista,
kuolemalla kuoleman voitti

ja haudassa oleville elämän antoi."
           - Ortodoksinen trpoari -

   Hyvää Pääsiäistä teille kaikki Armaat Lukijain miun!
  
   En ole itse mitenkään kiihko-ja-silleensä uskonnollinen. Taustoiltain olen kastettu silloisen syntymäni aikaisen valtaväestön mukaisesti tiettyyn uskontokuntaan. Perheellisenä muutin kinkerpiirini sukuniperintönä olleeseen uskontokuntaan, josta sittemmin täsä muutama vuosikas sitten otimma pesäeron siitäkin.
Jotenka kuulun tätä nykyä joukkoomme "uskomattomat". Ei, en ole mikään ateisti, enkä jokin muu sellainen vakamuksellinen uskonnoton ihminen nytkään. Halusin vaine poies tältäkin osin tuosta Maailmamme Avaraisen "oravanpyörästä" ja olla makasmati kirkollisveroa mihkään kirkolliseen piiriin. Kerään nekin vähäiset rovot omaan taskuuni - olenko siis maallisen mammonan perään....? Ei, en vaine halaja olla tunnustamassa mitään, ketään, misään.
   Ajattelen kyllä, ettäs on kait ( huomaa "KAIT" ) olemasa jokun Ukko-Ylimmäinen ( vahi Akka-Alimmainen/Ylimmäinen - päätelköön jokahinen sen omalta kohiltaan itsellensä passeliksi ) joka jotahin "lakia, asetusta" mielensä mukaan säätelee ja kenties josain olemasa olon sfääreissä meitä Maan Matosia ohjailee. Ottaa ja antaa, viepi poies ja tuopi tullessansa - riipuin kulloisestakin asian haarasta, mitä millohin.
   Jokahinen ehtoo ajatukseni itse lähettäen jonnehin ylemmäksi, tietämäti sitä kuuleeko kukaan siellä Maan Matosta piskuista, mutta lähentämpä vaine. Ensimmäiseksi kaik päiväin mennehen kiitokset. Ne tärkeimmät kaikki ihan ensimmäiseksi. Sitten vikana ja viimoisena jotahin jos on/olisi pyydettävää, sitten vasta ne... Niitä ei taida olla koskaan pitkää pötköä pötköllänsä olevaista. Korkeintaan terveyttä itsellein ja läheisillein - ei sen kummempaa.
   Muttas, ( tästä olen pakissut aikaisemmin josain sellaisessa kirjauksessain kun "Usko" tms. ) sanompahan vaine, ettäs se on yks´ ja samanen ( ainahin miulle ) kuka mihkin uskoo tahi on uskomati. Se ja sama miten uskoo vahi eiköö uso. Se ja sama millainen onkaan, ja misä onkaa, sit se uskonsa kohde. Ihan sama miulle - kuhan ei sitten mene ääripäähän "hihhulointineen" ja muine fanaatikkoisin suuntineen ja tekoineen.
Sillä näen itse, ettäs usko on hyvä, eikä mitenkään toisia alistava jutska. Ei ole kyse siitä, ettäs pitäisi kaik toiset käänyttää omaan uskoon, ei suinkaan. Eikää siitä, ettäs jokin uskonsuunta, uskonto, olisi toistaan paree tahi oikiampi, ei.
   Uskon, ettäs on olemasa koko maailmankaikkeudessa yksi ja samainen "ylempitaho" joka on olemasa - jos on olemasa... Ja siten sitten nämä kaikki tään Telluksen uskonnolliset suuntaukset ovat vaine ihmisten meidän, Maan Matosten olevaisten, itsensä luomia "kuvallisia" vertauksia omiin näkemyksiinsä tästä asiasta. Omaksi "helpotukseen" jotta olisi jotahin konkreettista, näkyväistä, johka uskoa. Vaikkas kylläkin esim. raamattu opettaa sanojensa siihen kirjattujen mukaan, jottas.... Mites se menikään se yksi käsky, oliko se ensimmäinen käsky.... : "
Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä....", jotenka mitenhän se onkaan sitten tään kristinuskonkin laita tehtyjen näkyväisten kuvien?
   Joo, mut siis... Uskon omallain tapaa. Uskon johkin - en vaine tiedä mihkä. Ei ole kohdetta, ei nimeä olevaista. Ei hahmoa yksistäistä; ei sukupoltakaan sille.
Lähimmäksi tunnen kuitenkin tuon viimeisimmän uskontosuunan olemukseltaan ( ein aatoksiltaan ja ajattelutavalta saati sitten kirkollisine hieralkineen! ) ja täten sitten nytkin näin tämän Pääsiäis-tervehdykseni tähän laitan sen troparin mukaisena.